Bild 4888 Spelmansstämma vid Tysslandagården, 1980 tal