Bild 4884 Spelmansstämma vid Tysslandagården, 1980 tal