Bild 3623 Skolfoto från Åsbräcka och namn framgår av bild 3624