Bild 4885 Spelmansstämma vid Tysslandagården, 1980 tal