Bild 3609 Skolkort från Åsbräcka skola och namnen framgår av bild 3610