Bild 3605 Elever vid syslöjden i Åsbräcka skola med slöjdlararinnan Anna Johansson.