Bild 3615 Skolfoto från Åsbräcka och namn framgår av bild 3616