Bild 3613 Skolkort 1923-24 och namnen framgår av bild 3614.