Bild 3611 Skolfoto från Åsbräcka och namn framgår av bild 3612.