Bild 3604 Namn på några av personerna på bild 3603.