Bild 3606 Detta är också flickor från Åsbräcka skolas syslöjd, lärarinnan okänd