Bild 3194 Lödöse varv

Kommentarer

12.09.2021 13:36

Vaine Parkås

Fr.v Bo Olsson, Kenneth Gustavsson, Aarni Kaukonen, Juha Jussinoja, Kjell Hansson, Bengt Löfberg.

11.07.2021 15:12

Lars eric Fjellman

Finns det ingen som vet vad vad de här pojkarna heter?