Bild 1497 Foto H.Wallström Ale Skövde 1897 Ett namn Albin Fjellberg född 1883