Bild 1499 Skördearbete i Hede. Ellen Olsson, Karl Olssons svägerska