Bild 764 Ale-Skövde. Prässebo folkskola och lärobostad