Folkskolan Lilla Edet Klass 3 c, Ulla Welinder, maj 1966. Foto Fred Cadbro.