Byggnation på Lilla Edets Pappersbruk AB 1966-01-25. Entreprenör Widmark & Platzer. Foto Fred Cadbro.