Hjalmar Kyrklund i Västerlanda år 1955. Foto Lennart Nyholm.