1957, skolköket.
Gösta Andersson och Svea Karlsson