1955 NOV-träff vid Öresjö:
Längst till vänster står Sievert Scott, 3'an är Pär Nilsson och sedan Karl Hansson Hjort.
Sittande 2'a från vänster är Hulda Gustavsson
Sittande på gräset 3'a från höger är Oskar Westin lite i skuggan.
Sittande längst fram finns bl.a. Berit Tidlund och Gunbritt Johansson