Folkskolan Lilla Edet Klass 3 a, Berit Åström, maj 1966. Foto Fred Cadbro.