John Lindblom överlämnar pris till Albert Nilsson. LEIF år 1955, foto Lennart Nyholm.