Vy från Cafeterian mot torget i oktober 1965. Foto Fred Cadbro.