1940-talet Smörkullen
Fotografen Alf Hansson längst bak till vänster, utanför hemmet, med troligen sin mamma Anna Emilia framför sig.
Bilen är en Volvo PV A-modell