aktlag i Västerlanda, Ängen Ivar Karlsson, november 1965, foto Fred Cadbro.