Vy från nya kyrkogården på Högstorp mot sydväst i oktober 1965. Foto Fred Cadbro.