1955 Röda Korsbazar i Västerlanda
I bakgrunden till vänster Ugo von Segebaden och till höger Greta Abrahamsson. Längst till vänster Berit Jacobsson.