1930-talet: En av Johannes Stendahls trafikbilar (taxi). Till höger står Volmar Törnqvist, Arnold Vilson, Sven Olsson och Göte Stendahl