1948 startar bygget på Majorsgatan av Lilla Edets första HSB bostadshus.
Till höger: H. J. Martinsson som är representant för HSB.