1957 Grönlunds Damfrisering
Längst fram till vänster Rose-Marie Karlsson och till höger Barbro Enhammar