Från vänster; Evald Karlsson, Tysslanda, John Karlsson, Tysslanda, Karl-Erik Andersson.
Foto: Alf Gustavsson