1955 Schacktävling i Folkets Hus:
Vid bordet från höger Evald Andersson, Kurt Lexberg och Erik Andersson?. Bakom står Bengt Johansson och Rune Andersson.