Skansenvägen vid Alf Gustavssons hus.
Foto: Alf Gustavsson.