Lilla Edets Sångsällskap, foto Lennart Nyholm år 1954