Anläggningsarbete vid Ekaråsen år 1954, foto Lennart Nyholm.