Gösta Sändberg på Skansenvägen
Foto: Alf Gustavsson