1955 Schacktävling i Folkets Hus:
Vid bordet från vänster Åke Andreasson, Bengt Johansson och Alvar Vassenius. Till vänster om Åke står sonen Tomas