Ernst August Hollman rektor vid Lilla Edets Högre folkskola sedermera Realskolan.