Oskar Mauriz Liberg, efterträdde Lindbom som provincialläkare.