'Arne-Nisse' Arne Nilsson, författare av flera böcker om Fuxernas och Lilla Edets historia.