Fritz Hugo Lindbom, Lilla Edets förste provincialläkare.