På dämmet vid fallet med Inlands fabrik i bakgrunden.
Från vänster: John Lexberg, Einar Johansson (Kajse), Hugo Hallberg och Bo Johansson (Kajse)