Radioreportern Arne Thoren intervjuar Ro-Johan på hans 100-årsdag på telegrafstationen i Lilla Edet.