Till vänster Klas (Niklas) Andersson, som var kusk och chaufför hos patron Haeger.