Henning Bryngel avtackar 'Maria i badet' dvs Maria Svärd Johansson.