Realskolan. Examens klasserna år 1966. Foto Fred Cadbro