Samrealskolan Klass 3 4 B Catarina Rättö. Foto Fred Cadbro maj 1966.