Samrealskolan Klass 2 4 A Hans Åström. Foto Fred Cadbro maj 1966.