Folkskolan Lilla Edet Husmodersskolan, maj 1966. Foto Fred Cadbro.