1972 Boxningsklubben BK Fighter:
Instruktörerna Gunnar Stendahl och Harry Landgren med några ungdomar.